IC3X326:

Path: SC/Attitude

% Convert 3x3 inertia matrix to [Ixx Iyy Izz Ixy Ixz Iyz].
  The initial 3x3 form is

  [Ixx Ixy Ixz
  Ixy Iyy Iyz
  Ixz Iyz Izz]

  and the final 1x6 form is

  [Ixx Iyy Izz Ixy Ixz Iyz]

  Since version 1.
--------------------------------------------------------------------------
  Form:
  y = IC3X326( x )
--------------------------------------------------------------------------

  ------
  Inputs
  ------
  x      (3,3)   Inertia matrix

  -------
  Outputs
  -------
  y      (1,6)   [Ixx Iyy Izz Ixy Ixz Iyz]

--------------------------------------------------------------------------
  Copyright (c) 1995 Princeton Satellite Systems, Inc.
  All rights reserved.
--------------------------------------------------------------------------

Back to the SC Module page